Звертаємо Вашу увагу, що відтепер показники квартирних лічильників теплової енергії та гарячої води необхідно передавати кожного місяця

Постановою Кабінету Міністрів України №633 від 18.08.2017 внесені зміни до Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та Типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення. Зокрема:

 • Пунктом 11 передбачено, що у разі встановлення будинкових засобів обліку гарячої води у багатоквартирному будинку, де окремі(або всі) квартири обладнані засобами обліку, мешканцям квартир, які не передали підприємству показання квартирних засобів обліку гарячої води, нарахування за послугу з централізованого постачання гарячої води будуть проводитись за показаннями будинкового засобу обліку гарячої води, пропорційно кількості мешканців квартири. У випадку відсутності (несправності) загальнобудинкового приладу обліку гарячої води — за нормами споживання. 
 • Пунктом 12 передбачено, що у разі встановлення будинкових засобів обліку теплової енергії у багатоквартирному будинку, де окремі (або всі) квартири обладнані квартирними засобами обліку теплової енергії, мешканцям квартир, які не передали підприємству показання квартирного засобу обліку теплової енергії, нарахування за послугу з централізованого опалення будуть проводитись за показаннями будинкового засобу обліку теплової енергії, пропорційно опалюваній площі квартири. А у разі відсутності (несправності) загальнобудинкового приладу обліку тепла — за нормами споживання (з розрахунку за 1 м2 опалюваної площі квартири з урахуванням фактичної температури зовнішнього повітря і фактичної кількості днів надання послуги в місяці, який є розрахунковим).

Нагадуємо, споживачам необхідно щомісяця, до 25-го числа, передавати в абонслужбу нашого підприємства показання квартирних лічильників гарячої води та теплової енергії будь-яким зручним для них способом

Відповідно пункту 18 Правил, тільки після отримання підприємством від споживачів показань квартирних засобів обліку, нарахування за надану послугу будуть проведені  у відповідності до переданих даних.

Вимоги Правил спрямовані на врегулювання питання нарахування споживачам плати за послуги водо-, теплопостачання, у разі встановлення будинкових засобів обліку води та теплової енергії у багатоквартирному будинку, де окремі або всі квартири обладнані квартирними засобами обліку, та невчасної передачі частиною споживачів показань квартирних засобів обліку нашому підприємству.

Застосування соціальних нормативів при розрахунку пільг для оплати послуги з централізованого опалення

Сім’я складається з 3 осіб, з яких 2 особи мають право на пільги згідно чинного законодавства в розмірі – 100%. Опалювана площа квартири – 70м2. Будинок 9-ти поверховий, оснащений будинковим засобом обліку теплової енергії. Регіон-Полтавська область. За місяць, виходячи з показань будинкового засобу обліку, споживачам виставлено до оплати 1,3 Гкал теплової енергії.

За таких умов  пільги розраховуються за наступним алгоритмом:

 1. Визначається соціальна норма житла для централізованого опалення з урахуванням членів сім’ї, що мають право на пільгу:

21м2 + 21м2 + 10,5 м2 = 52,5 м2,

де 21 м2 – соціальна норма опалювальної площі на одну особу;

10,5 м2 –  додаткова соціальна норма опалювальної площі на сім’ю;

52,5 м2 –  соціальна норма житла для централізованого опалення в межах якої надається пільга на оплату послуги з централізованого опалення для сім’ї, до складу якої входить 2 пільговика;

 1. Визначається соціальний норматив користування теплової енергії для житлового будинку, обладнаного будинковим або квартирними приладами обліку:

0,0431 Гкал/м2 * 0,422 = 0,0181882 Гкал/м2

де  0,0431 Гкал/м2 соціальний норматив на централізоване опалення з 01.05.2017р. для житлових будинків, обладнаних будинковими приладами обліку (Постанова КМУ від 06/02/2017р)

0,422 – коригуючий коефіцієнт для будівель 5-ти і більше поверхів для Полтавської області; (0,626-коригуючий коефіцієнт для 1-4х поверхових будівель);

0,0181882 Гкал/м2 соціальний норматив на централізоване опалення для 9-ти поверхового будинку, у Полтавській області.

 1. Визначаються фактичні обсяги споживання теплової енергії на 1м2:

1,3 Гкал / 70 м2 = 0,018571 Гкал/м2

де 1,3 Гкал – обсяг теплової енергії, визначений виходячи з показань будинкового теплового лічильника для квартири споживача;

70 м2 – опалювальна площа квартири;

0,018571 Гкал/м2 фактичні обсяги споживання теплової енергії з розрахунку на 1 м2, для квартири споживача – є більшими за соціальний норматив, що становить – 0,0181882 Гкал/м2.

 1. Визначається соціальний норматив на централізоване опалення на який надається пільга:

52,5 м2 * 0,0181882 Гкал/м2 = 0,95488 Гкал,

де 52,5 м2 соціальна норма житла для централізованого опалення в межах якої надається пільга на оплату послуги з централізованого опалення для сім’ї, до складу якої входить 2 пільговика;

0,0181882 Гкал/м2 соціальний норматив на централізоване опалення для 9-ти поверхового будинку, обладнаного будинковим приладом обліку теплової енергії, у Полтавській області (застосовується для розрахунку, оскільки він менший за фактичний обсяг Гкал)

0,95488 Гкал – соціальний норматив на централізоване опалення на який надається пільга;

 1. Визначається обсяг теплової енергії, спожитий понад обсяг теплової енергії за встановленими соціальними нормативами:

1,3 Гкал – 0,95488 Гкал = 0,34512 Гкал,

де 1,3 Гкал – обсяг теплової енергії, визначений виходячи з показань будинкового засобу обліку для квартири споживача;

0,95488 Гкал- соціальний норматив на централізоване опалення на який надається пільга;

0,34512 Гкал – обсяг теплової енергії, спожитий споживачем понад обсяг теплової енергії за встановленими соціальними нормативами.

       Отже, пільги на оплату послуги з централізованого опалення надаються тільки на – 0,95488 Гкал; решта – 0,34512 Гкал оплачуються на загальних підставах.

Тоді:

0,95488 Гкал * 1433,38 грн/Гкал = 1368,71 грн – сума пільги;

Де – 1433,38 грн/Гкал – тариф 1 Гкал – затверджений Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг №1101 від 09/06/2016р.

0,95488 Гкал- соціальний норматив на централізоване опалення на який надається пільга;

0,34512 Гкал * 1433,38 грн/Гкал = 494,69 грн – до сплати;

Загальне нарахування в повному обсязі без пільги:

1,3 Гкал * 1433,38 грн = 1863,394 грн; 

З врахуванням пільги до сплати:

1863,394 грн – 1368,71 грн (пільга) = 494,69 грн.

До уваги споживачів ОКВПТГ «МИРГОРОДТЕПЛОЕНЕРГО», які отримують субсидію на послуги централізованого опалення

Згідно п. 15 діючого Порядку надання субсидій, затвердженого Постановою КМУ №848 від 21/10/1995р. визначено, що розрахунок та повернення до бюджету невикористаних сум субсидії для відшкодування витрат на оплату послуги з централізованого опалення (теплопостачання), здійснюються у Порядку, встановленому та затвердженому Постановою КМУ №534 від 23/08/2016р.

Постановою КМУ №300 від 26/04/2017р. «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» до Постанови КМУ №848 від 21/10/1995р. та Постанови КМУ №534 від 23/08/2016р. було внесено зміни, які набрали чинності 01/05/2017р.

За умовами зазначеного діючого порядку ОКВПТГ «Миргородтеплоенерго» у травні 2018р. після закінчення опалювального сезону 2017/2018р., керуючись Постановою КМУ №534 від 23/08/2016р. зі змінами, внесеними Постановою КМУ №300 від 26/04/2017р., буде проводити перерахунки невикористаних сум субсидії по кожному особовому рахунку отримувачів субсидій.

Згідно Постанови КМУ №534 від 23/08/2016р. зі змінами:

«п.4. Розрахунок невикористаної суми субсидії для відшкодування витрат на оплату послуги з централізованого опалення (теплопостачання) за опалювальний сезон за особовим рахунком кожного одержувача субсидії визначається за такою формулою:

Nт = Cт – Hт,

де Nт – невикористана сума субсидії для відшкодування витрат на оплату послуги з централізованого опалення (теплопостачання) за опалювальний сезон, гривень;

Cт – загальна сума нарахованої субсидії для відшкодування витрат на оплату послуги з централізованого опалення (теплопостачання) за опалювальний сезон, гривень;

Hт – загальна фактична вартість послуги з централізованого опалення (теплопостачання) за період отримання субсидії в опалювальний сезон, гривень.

Якщо після проведення розрахунку за формулами, зазначеними у пункті 4  цього Порядку, невикористана сума субсидії має від’ємне значення, розрахунок за таким особовим рахунком невикористаної суми субсидії не проводиться. Переплата за особовим рахунком одержувача субсидії (станом на 1 травня) зменшується на розраховану відповідно до пункту 4  цього Порядку невикористану суму субсидії. При цьому не допускається нарахування та облік будь-якої заборгованості на особовому рахунку одержувача субсидії»

Сума субсидії, яку структурними підрозділами з питань соціального захисту населення було переказано на рахунки підприємств – виробників/виконавців житлово-комунальних послуг для оплати їх вартості в розмірі соціальних нормативів і яка не використана домогосподарством внаслідок економії споживання послуг, зараховується підприємством – виробником/виконавцем як оплата послуг, у тому числі обов’язкової частки платежу домогосподарства, на наступні розрахункові періоди протягом опалювального сезону.

Отже, кожен отримувач субсидії щомісячно повинен оплачувати суми нарахувань за централізоване опалення , що перевищують розмір наданої субсидії . Остаточний перерахунок за послуги централізованого опалення буде зроблено після закінчення опалювального сезону 2017-2018р.р. в порядку передбаченому Постановою КМУ №534 від 23/08/2016р. зі змінами.

Призупинення подачі гарячої води в центральній частині міста

ОКВПТГ «МИРГОРОДТЕПЛОЕНЕРГО» повідомляє, що в зв’язку з розпорядженням Виконавчого комітету Миргородської міської ради про початок опалювального сезону 2017-2018р., для проведення робіт по запуску теплових мереж у житловому фонді, 20 жовтня 2017 року з 6:00 до 14:00 год., буде припинено подачу гарячої води в центральній частині міста.

Підготовка до опалювального періоду 2017-2018р.

Після закінчення минулого опалювального сезону 16-17 року підприємство переключилось на забезпечення потреб споживачів у гарячій воді. Централізовано отримують послугу з гарячого водопостачання 57 житлових будинків, або 8211 осіб. Забезпечують споживачів міста гарячою водою в між опалювальний період 9 котельнь та 2 теплогенераторні. При цьому задіяно 12 котлів загальною встановленою потужністю, 20,9 Гкал/год., та 22 одиниці насосного обладнання.

По закінченню опалювального періоду підприємством було розроблено графік зупинки котелень на плановий ремонт, для безпосередньої їх підготовки до роботи в новому опалювальному сезоні.

Continue reading “Підготовка до опалювального періоду 2017-2018р.”

У яких випадках нараховується плата за опалення місць загального користування (МЗК), втрати теплової енергії трубопроводами у житловому будинку?

Відповідно до положень пункту 28 Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затвердженими постановою КМУ від 21.07.2005 № 630, споживачі, які встановили у квартирі багатоквартирного будинку індивідуальні (автономні) системи опалення, оплачують послуги з централізованого опалення місць загального користування будинку відповідно до методики, що затверджується центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.

Порядок визначення витрат теплової енергії на опалення місць загального користування у багатоквартирних житлових будинках (далі – МЗК) для встановлення розміру плати за неї споживачами, встановлено Методикою, затвердженою наказом Мінбуду України від 31.10.2006 № 359, зареєстрованим у Мін’юсті 27.11.2006 за № 1237/13111.

Підприємство «Миргородтеплоенерго» згідно вимог чинного законодавства з опалювального сезону 2016/2017р. розпочало нарахування за послуги з централізованого опалення місць загального користування в житлових будинках власникам квартир, які встановили індивідуальне опалення.

Згідно ч. 1, 2 ст. 19 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», між учасниками відносин у сфері житлово-комунальних послуг якими є споживач, виконавець та виробник, здійснюються виключно на договірних засадах.

Відповідно до п.1 ч. 3 ст. 20 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» кожний споживач зобов’язаний укласти договір на надання житлово-комунальних послуг, підготовлений виконавцем на основі типового договору, а саме Договір на опалення місць загального користування.

Чи може відсутність договору про надання послуг бути підставою для несплати за опалення?

Фактичне споживання послуг централізованого опалення та гарячої води визначає відповідальність за дотримання умов договору між споживачем та підприємством-надавачем послуг. А відсутність договору про надання послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, не може бути підставою для звільнення споживача від виконання договірних зобов’язань. Це показує судова практика у спорах про стягнення заборгованості за спожиті комунальні послуги.

Який порядок розрахунків за опалення у разі отримання субсидії?

Споживачам, яким призначена субсидія, необхідно щомісячно сплачувати обов’язкову частку плати за послуги з теплопостачання в межах соціальної норми, яка зазначена в довідці про призначення субсидії, та сплачувати за чинними тарифами вартість послуг, що перевищують соціальну норму.

У разі відсутності у споживачів будинкових та квартирних лічильників теплової енергії, за підсумками опалювального сезону, підприємство надає управлінням соціального захисту населення інформацію щодо корегування розміру плати за централізоване опалення, яка, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №1037 від 30 жовтня 2015 р. «Про запровадження перерахунку вартості послуги з централізованого опалення залежно від температури зовнішнього повітря, розрахована з урахуванням фактичної температури зовнішнього повітря, для здійснення перерахунку розміру призначених субсидій.

За умови наявності у споживачів будинкових та квартирних лічильників теплової енергії, якщо фактичне нарахування за теплову енергію менше за розмір призначеної субсидії, підприємство, за підсумками опалювального сезону, виконує розрахунок, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №534 від 23 серпня 2016 р. «Деякі питання надання субсидій для відшкодування витрат на оплату послуги з централізованого опалення (теплопостачання) та послуг з газо-, електропостачання для індивідуального опалення». та повертає до бюджету невикористані суми субсидії за послугу з централізованого опалення, які рахуються на особових рахунках споживачів.

Розпорядження голови Великобагачанської районної державної адміністрації

Від 04 квітня 2017 року № 93

Про закінчення опалювального сезону 2016-2017 р. у районі.

Відповідно до статей 6, 20 Закону України “Про місцеві державні адміністрації” пункту 5 Правил наданя послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типовим договором про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 № 630, та в зв’язку з підвищенням середньодобової температури навколишнього середовища протягом трьох діб до +8 С:

 • Закінчити з 07 квітня 2017 року опалювальний сезон 2016-2017 років у населених пунктах району

Голова районної державної адміністрації К. І. Байраков

Розпорядження про закінчення опалювального сезону 2016-2017

Від 03 квітня 2017 року № 50-р

Про закінчення опалювального сезону 2016-2017 р. у м. Миргороді

Відповідно до пп. 20 п. 4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та в зв’язку з підвищенням середньодобової температури навколишнього середовища на території міста протягом трьох діб до +8 С:

 • Дозволити підприємствам, організаціям та установам міста, які надають послуги з централізованого опалення, закінчити 04 квітня 2017 року опалювальний сезон 2016-2017 років.
 • Встановити тривалість опалювального періоду у будинках з індивідуальним газовим опаленням по 04 квітня 2017 р.
 • Вважати таким, що втратило чинність розпорядження від 10 жовтня 2016 р. № 149-р. «Про початок опалювального сезону 2016 – 2017 року у м. Миргороді».
 • Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Міський голова С.П. Соломаха

Антикорупційна програма 2017

Затверджена Антикорупційна програма Обласного комунального виробничого підприємства теплового господарства “Миргородтеплоенерго” на 2017 рік після її обговорення з працівниками і посадовими особами (далі – Антикорупційна програма), що додається. Continue reading “Антикорупційна програма 2017”

Відкрите засідання НКРЕКП 01-02-2017

1 лютого відбулося продовження засідання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг з питання встановлення тарифів на теплову енергію для потреб інших споживачів (крім населення) за участі представників Асоціації.

Із записом засідання ви можете ознайомитись за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=111qRFhvd2U або на офіційному сайті НКРЕКП http://www.nerc.gov.ua