Фінансова звітність ОКВПТГ “МИРГОРОДТЕПЛОЕНЕРГО” 2018 року

Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2018 року

alt: Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2018 року

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2018 рік

alt: Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2018 рік

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2018 рік

alt: Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2018 рік

Звіт про власний капітал за 2018 рік

alt: Звіт про власний капітал за 2018 рік

Примітки до річної фінансової звітності за 2018 рік

alt: Примітки до річної фінансової звітності за 2018 рік

Додаток до приміток до річної фінансової звітності “Інформація за сегментами за 2018 рік

alt: Додаток до приміток до річної фінансової звітності “Інформація за сегментами за 2018 рік

Обласне комунальне виробниче підприємство теплового господарства «Миргородтеплоенерго» Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року

alt: Обласне комунальне виробниче підприємство теплового господарства «Миргородтеплоенерго» Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року

Звіт незалежного аудитора

alt: Звіт незалежного аудитора