Фінансова звітність ОКВПТГ “МИРГОРОДТЕПЛОЕНЕРГО” 2019 рік

Комунальне виробниче підприємство Обласне комунальне виробниче підприємство теплового господарства «Миргородтеплоенерго»

Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року

Переглянути: Комунальне виробниче підприємство Обласне комунальне виробниче підприємство теплового господарства «Миргородтеплоенерго» Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року

Звіт незалежного аудитора

Переглянути: Звіт незалежного аудитора

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2019 р.

Переглянути: Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2019 р.

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2019 рік

Переглянути: Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2019 рік

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за рік 2019

Переглянути: Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за рік 2019

Звіт про власний капітал за 2019 рік

Переглянути: Звіт про власний капітал за 2019 рік

Примітки до річної фінансової звітності за 2019 рік

Переглянути: Примітки до річної фінансової звітності за 2019 рік

Додаток до приміток до річної фінансової звітності “Інформація за сегментами” за 2019 рік

Переглянути: Додаток до приміток до річної фінансової звітності “Інформація за сегментами” за 2019 рік