Застосування соціальних нормативів при розрахунку пільг для оплати послуги з централізованого опалення

Сім’я складається з 3 осіб, з яких 2 особи мають право на пільги згідно чинного законодавства в розмірі – 100%. Опалювана площа квартири – 70м2. Будинок 9-ти поверховий, оснащений будинковим засобом обліку теплової енергії. Регіон-Полтавська область. За місяць, виходячи з показань будинкового засобу обліку, споживачам виставлено до оплати 1,3 Гкал теплової енергії.

За таких умов  пільги розраховуються за наступним алгоритмом:

  1. Визначається соціальна норма житла для централізованого опалення з урахуванням членів сім’ї, що мають право на пільгу:

21м2 + 21м2 + 10,5 м2 = 52,5 м2,

де 21 м2 – соціальна норма опалювальної площі на одну особу;

10,5 м2 –  додаткова соціальна норма опалювальної площі на сім’ю;

52,5 м2 –  соціальна норма житла для централізованого опалення в межах якої надається пільга на оплату послуги з централізованого опалення для сім’ї, до складу якої входить 2 пільговика;

  1. Визначається соціальний норматив користування теплової енергії для житлового будинку, обладнаного будинковим або квартирними приладами обліку:

0,0431 Гкал/м2 * 0,422 = 0,0181882 Гкал/м2

де  0,0431 Гкал/м2 соціальний норматив на централізоване опалення з 01.05.2017р. для житлових будинків, обладнаних будинковими приладами обліку (Постанова КМУ від 06/02/2017р)

0,422 – коригуючий коефіцієнт для будівель 5-ти і більше поверхів для Полтавської області; (0,626-коригуючий коефіцієнт для 1-4х поверхових будівель);

0,0181882 Гкал/м2 соціальний норматив на централізоване опалення для 9-ти поверхового будинку, у Полтавській області.

  1. Визначаються фактичні обсяги споживання теплової енергії на 1м2:

1,3 Гкал / 70 м2 = 0,018571 Гкал/м2

де 1,3 Гкал – обсяг теплової енергії, визначений виходячи з показань будинкового теплового лічильника для квартири споживача;

70 м2 – опалювальна площа квартири;

0,018571 Гкал/м2 фактичні обсяги споживання теплової енергії з розрахунку на 1 м2, для квартири споживача – є більшими за соціальний норматив, що становить – 0,0181882 Гкал/м2.

  1. Визначається соціальний норматив на централізоване опалення на який надається пільга:

52,5 м2 * 0,0181882 Гкал/м2 = 0,95488 Гкал,

де 52,5 м2 соціальна норма житла для централізованого опалення в межах якої надається пільга на оплату послуги з централізованого опалення для сім’ї, до складу якої входить 2 пільговика;

0,0181882 Гкал/м2 соціальний норматив на централізоване опалення для 9-ти поверхового будинку, обладнаного будинковим приладом обліку теплової енергії, у Полтавській області (застосовується для розрахунку, оскільки він менший за фактичний обсяг Гкал)

0,95488 Гкал – соціальний норматив на централізоване опалення на який надається пільга;

  1. Визначається обсяг теплової енергії, спожитий понад обсяг теплової енергії за встановленими соціальними нормативами:

1,3 Гкал – 0,95488 Гкал = 0,34512 Гкал,

де 1,3 Гкал – обсяг теплової енергії, визначений виходячи з показань будинкового засобу обліку для квартири споживача;

0,95488 Гкал- соціальний норматив на централізоване опалення на який надається пільга;

0,34512 Гкал – обсяг теплової енергії, спожитий споживачем понад обсяг теплової енергії за встановленими соціальними нормативами.

       Отже, пільги на оплату послуги з централізованого опалення надаються тільки на – 0,95488 Гкал; решта – 0,34512 Гкал оплачуються на загальних підставах.

Тоді:

0,95488 Гкал * 1433,38 грн/Гкал = 1368,71 грн – сума пільги;

Де – 1433,38 грн/Гкал – тариф 1 Гкал – затверджений Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг №1101 від 09/06/2016р.

0,95488 Гкал- соціальний норматив на централізоване опалення на який надається пільга;

0,34512 Гкал * 1433,38 грн/Гкал = 494,69 грн – до сплати;

Загальне нарахування в повному обсязі без пільги:

1,3 Гкал * 1433,38 грн = 1863,394 грн; 

З врахуванням пільги до сплати:

1863,394 грн – 1368,71 грн (пільга) = 494,69 грн.