Заява про наміри реконструкції котельні по вул. Прорізній, 4-А та теплових мереж шляхом об’єднання в один тепловий район в м. Миргород Полтавської області

 1. Інвестор (замовник) – Відділ капітального будівництва Миргородської міської ради.

 2. Місце розташування майданчика будівництва – Полтавська область, м. Миргород, котельня по вул. Прорізній 4-А  та  котельня по вул. Гоголя 34-а.

 3. Характеристика діяльності – вироблення теплової енергії для опалення і гарячого водопостачання житлових будинків. Котельня належить до об`єктів підвищеної екологічної небезпеки, транскордонний вплив відсутній.

  Технічні і технологічні дані:

   

  • Виробнича програма. Вироблення теплової енергії – 16769,9 Гкал/рік, у т.ч. кількість теплової енергії виробленої на біопаливі 11843 Гкал/рік, кількість теплової енергії виробленої на газовому паливі – 4926,9 Гкал/рік.

  • Кількість додаткових робочих місць – 8.

  • Кошторисна вартість будівництва  – 14719,501  тис. грн.

  • Тривалість будівництва  6 – місяців.

 4. Соціально-економічна необхідність планованої діяльності – зниження витрат природного газу і викидів в атмосферу парникових газів. Зниження собівартості вироблення теплової енергії на зазначених котельних. Вказаний позитивний ефект досягається шляхом проведення реконструкції із частковою заміною типу палива з природного газу на біопаливо у вигляді тріски деревини.

 5. Потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації:

  • земельних – існуюча земельна ділянка котельні по вул. Прорізній 4-А без додаткового відведення

  • сировинних – при реконструкції (будівельні матеріали – трубопроводи, арматура) виготовляють підприємства України. При експлуатації – не потрібно

  • енергетичних – під час будівництва – електроенергія – існуючи мережі 0.4кВ. – 15 кВт, при експлуатації – газове паливо 0,651 млн. нм3/рік (зменшення на 1,799 млн. нм3/рік), тріска деревини 4 644,3 тон/рік, електроенергія 356,86 тис. кВт год / рік (зменшення на 143,39 тис. кВт год / рік)

  • водних – при будівництві – 0,3 м3 в добу вода питної якості із існуючої системи водопостачання, при експлуатації – вода питної якості 25260 м3/рік, трудових – при будівництві – силами українських будівельних та монтажних організацій – до 25 осіб будівельно-монтажного персоналу;

   в період експлуатації – 17 чоловік в тому числі додаткових 8 місць.

 6. Транспортне забезпечення (під час будівництва та експлуатації) – автомобільні перевезення (загальнобудівельний, пасажирський транспорт) – по існуючих автодорогах.

 7. Екологічні та інші обмеження діяльності – Максимально-допустимі викиди шкідливих речовин на межі СЗЗ не повинні перевищувати гранично – допустимі концентрації і безпечні рівні впливу забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених пунктів.

 8. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території – топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, екологічні, археологічні та ін. вишукування виконуються у необхідному обсязі згідно діючого законодавства.

 9. Можливі впливи планованої діяльності на навколишнє середовище

  • клімат і мікроклімат – вплив відсутній;

  • геологічне середовище – вплив відсутній;

  • повітряне середовище – при будівництві – тимчасові незначні викиди при зварювальних, фарбувальних роботах та транспорту, при експлуатації котельні  викиди в атмосферне повітря складають: оксид вуглецю 0.8406 т/рік (зменшення на 0.1 т/рік), Діоксид азоту – 3.554 т/рік ( зменшення на 0.573 т/рік), нові складові викидів – зола 0.318 т/рік та сірчаний ангідрид 0.372 т/рік, зменшення викидів парникових газів на 3510,4 т/рік;

  • водне середовище – після реконструкції котельні споживання води збільшується на 0.7 м3/добу, виробничі стоки відводяться в міську систему  каналізації;

  • ґрунти: при експлуатації – вплив відсутній;

  • рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти – вплив відсутній;

  • навколишнє соціальне середовище (населення) – прийнятний.

 10. Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації, знешкодження або безпечного захоронення – при експлуатації –відходи побутові і зола (IV клас небезпеки) збираються в спеціальних контейнерах і разом із сміттям від прибирання території вивозяться на полігон твердих побутових відходів за договорами з комунальними службами.

 11. Обсяг виконання проекту ОВНС – в повному обсязі згідно ДБН А.2.2-1-2003*.

 12. Участь громадськості – інформування населення про планову діяльність шляхом ознайомлення  з матеріалами ТЕО і оцінки впливу на навколишнє середовище проекту будівництва. З матеріалами  можливо ознайомитись у робочий час за адресою: Полтавська область, м. Миргород, вул. Незалежності, 17, Миргородська міська рада, 1 поверх. Надати свої пропозиції можливо у робочий час на першому поверсі на Ресепшн за адресою  вул. Незалежності,17, Миргородська міська рада.

Запрошуємо громадян м. Миргород на громадські слухання, які призначені на 04 червня 2019 року о 15.00, за адресою Полтавська область, м. Миргород, вул. Незалежності 17, Миргородська міська рада, зала засідань міської ради.

 

 

Інвестор   (замовник)

Начальник Миргородського ВКБ                                                                    Богаєнко М.М.
Головний інженер проекту                                                                            ФОП Борщов С.В.

Експлуатуюча організація

ОКВПТГ «Миргородтеплоенерго»                                                                  Король О.В.

Догори