Фінансова звітність КП “МИРГОРОДТЕПЛОЕНЕРГО” 2020 рік

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МИРГОРОДТЕПЛОЕНЕРГО» МИРГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року

Примітки до фінансової звітності

Звіт незалежного аудитора

Звіт незалежного аудитора

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2020 р.

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2020 рік

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за рік 2020 рік

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Звіт про власний капітал за 2020 рік

Звіт про власний капітал

Примітки до річної фінансової звітності за 2020 рік

Примітки до річної фінансової звітності

Додаток до приміток до річної фінансової звітності “Інформація за сегментами” за 2020 рік

Додаток до приміток до річної фінансової звітності “Інформація за сегментами”