Підприємство

Миргородтеплоенерго

Історія КП “МИРГОРОДТЕПЛОЕНЕРГО”

1977 року на базі житлово-комунального господарства була сформована Дирекція об’єднаних комунальних котельних з тепловими мережами, яка обслуговувала 14 котельних і 20,5 км теплових мереж.

В квітні 2004 року підприємство було реорганізоване в обласне комунальне виробниче підприємство теплового господарства «Миргородтеплоенерго» на балансі якого перебувало 27 котелень, в тому числі 2 дахові, та одна транспортабельна, крім того є 2 теплогенераторні, ще 2 теплогенераторні знаходяться на обслуговуванні. Загальна потужність котелень та теплогенераторних складає – 86,1 Гкaл/год.

Рішенням 52 сесії 7 скликання Миргородської міської ради Полтавської області №17 від 21 лютого 2020 року “Про прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Миргорода цілісного майнового комплексу Обласного комунального виробничого підприємства теплового господарства “Миргородтеплоенерго” та затвердження Статуту в новій редакції 25 лютого 2020р., була проведена державна реєстрація Статуту КП “Миргородтеплоенерго” у новій редакції, змінено найменування, власника підприємства та кервіника.

Вид діяльності за КВЕД (основний) -40.30.0 (Виробництво, постачання, та транспортування гарячої води).

Котельні підприємства надають послуги з теплопостачання в м. Миргороді та ще в районному центрі Полтавської області, а саме селищі міського типу Велика Багачка – 2 котельні. На балансі підприємства знаходиться 23,4 км теплових мереж вдвохтрубному вимірі та 82 котли «НИИСТУ-5», ВК-32, ТВГ-6,5, КБНГ-2,5 та інші.

З квітня 1999 р. на підприємстві засновано абонентський відділ, який налагодив роботу з абонентами та покращив відсоток оплати за надані послуги.

На протязі останніх років підприємство приймало участь у конкурсі на звання «Краще підприємство комунальної теплоенергетики України» по підсумках результатів якого, входило неодноразово в коло переможців. Це стало можливим в наслідок суворого режиму економії витрат на виробництво теплової енергії.

Основні і допоміжні цехи підприємства

Підприємство складається із виробничих підрозділів – цехів, дільниць, обслуговуючих господарств, органів управління, організацій і установ, покликаних задовольнити потреби працівників підприємства. Виробничі підрозділи підприємства – цехи, дільниці, обслуговуючі господарства і служби ( які прямо або безпосередньо беруть участь у виробничому процесі), зв’язки між ними, взяті в сукупності – складають його виробничу структуру.

Основною структурою підприємства є дільниці – відокремлена в адміністративному відділенні ланка, що виконує відповідну частину загального виробничого процесу.

В склад підприємства входять основні і допоміжні виробничі дільниці. Основні виробничі дільниці створюються по технологічному або предметному принципу.

До них належать два теплових райони:

  • перший в складі котельних з тепловими мережами в м. Миргороді, смт. В. Багачка та дільниці хімводоочистки. Тепловий район №1: Начальник теплового району Яременко О.Ю., старший майстер Рибалко Ю.М., в підпорядкування входять 7 котелень і 15 слюсарів, 36 операторів котелень. Котельні знаходяться по адресах: Старосвітська, 17; Шишацька, 80; Багачанська, 104; Прорізна; Спартаківська, 17; Гоголя, 34.

  • другий в складі котельних з тепловими мережами в м. Миргороді. До допоміжних відносяться дільниці головного механіка й головного енергетика по поточному ремонту і обслуговуванню обладнання і т. д. Тепловий район №2: Начальник теплового району Макаренко І.В., в підпорядкуванні знаходяться 16 машиністів котелень та 8 слюсарів. До складу дільниці входять 3 котельні ( Гоголя, 100а; Гоголя, 156а; Гоголя, 181г.), та 8 теплогенераторних. Допоміжні цехи і дільниці характеризyюrьcя по тих же параметрах, що цехи і дільниці основного виробництва:

    – аварійно – диспетчерська служба (АДС) – майстер АДС Прядун В., в його підпорядкуванні: автопарк підприємства, токарний цех, слюсарна майстерня.

    – дільниця з обслуговування газового й електpoгocnoдapcтвa, КВП і А. Служба КВП і А – начальник дільниці КВП і А Крамаренко Ю.М., в його підпорядкуванні 10 чол. (3 слюсаря газовика, 3 наладчика по КВП і А та 4 слюсаря електрика), бригада обслуговує газове, електро обладнання котелень і КВП і А.

    – абонентська служба начальник Максимцова Н.Б., теплова інспекція начальник Кравченко В.І., служби займаються контролем витрат теплової енергії і платежами абонентів.

    – виробнича служба з дільницею по наладці обладнання котельних та теплових мереж.

Оcновні і допоміжні цехи підприємства являються всі котельні підприємства в кількості 14 шт і 7 тoпочних ( децентралізованих). Котельні та теплові мережі обслуговують 2 теплових района.